Календар

юли 2024 август 2024
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Евхаристия
ТАЙНСТВО ЕВХАРИСТИЯ

Св. Евхаристията е тайнство, в което вярващият и кръстен християнин приема тялото и кръвта на Господ Иисус Христос под вид на хляб и вино, след като те в определен момент на св. Литургия са претворени в тяло и кръв Христови. По този начин приемащият ги се съединява с Христос. Това е Тайнството на тайнствата. От древни времене именно св. Евхаристия е онзи печат за православност, който е полаган върху всички останали тайнства и обреди в живота на християнина.


Господ Иисус Христос е установил тайнството Евхаристия малко преди кръстните Си страдания, на Тайната вечеря: "Когато ядяха, Иисус взе хляба, и като благодари, преломи го, и раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете" (Мат.26:26-28).


Видимата страна на тайнството Евхаристия включва:

1. Веществата, които се използват при тайнството - хляб, вино и вода.
2. Богослужението, през време на което се извършва това тайнство.
3. Думите, при произнасянето на които хлябът и виното се претворяват в тяло и кръв Христови.


Хлябът трябва да бъде пшеничен и квасен, чист и по качество, и по начин на приготвяне. Виното трябва да бъде чисто, гроздово, с каквото Господ Иисус Христос извършил тайнството, червено - да напомня с цвета си кръвта Христова, пролята на Голгота, и разтворено с вода - за спомен на това, че от ребрата на Голготския Страдалец, прободен на кръста, изтекла кръв и вода.


Невидимата страна на тайнството Евхаристия е оня тайнствен момент, в който хлябът и виното със силата и действието на Св. Дух се претворяват в тяло и кръв Христови. Това е велика тайна, която никой не може да изясни. Ние знаем само, че това става и че под вид на хляб и вино приемаме действително тялото и кръвта Христови. Знаем, че словото Божие е истинско, действено и всесилно, но начина на претворяване за нас остава непостижим.


Към невидимата страна на тайнството Евхаристия се отнася и това, че вярващите, като се причастяват със светите Тайни, влизат в най-тясно единение със Самия Христос и в Него стават съпричастни на вечния живот.
Тайнството Евхаристия е необходимо за всеки християнин, понеже то му служи за духовна храна и е извор на вечно блаженство.


Да пристъпват към приобщаване тялото и кръвта Христови и да ги приемат след необходимата подготовка могат всички християни, които са получили Кръщение и Миропомазване, и не само възрастните, но и децата. Като се приобщават със светите Тайни, вярващите освещават душите и телата си и получават Божията благодат. От възрастните, пристъпващи към причастие, се изисква да се подготвят за това чрез пост и молитва, след което да очистят греховете си в тайнството Изповед.


Евхаристията не е само тайнство, което ни съединява с Богочовека но и жертва, принасяна за живи и починаи. Ония, които присъстват при извършване на св. Литургия, участват с молитва и вяра в принасяне на безкръвната жертва и така получават освещение и благословение.

Тайнството Евхаристия е най-важната част от благодатния живот на Църквата.
Евхаристийната жертва има същата сила, каквато има Голготската, защото се принася същото тяло и се пролива същата кръв. Разликата е в това, че Голготската жертва е кръвна, а Евхаристийната - безкръвна, възпоменателна.