Календар

юли 2024 август 2024 септември 2024
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Елеосвещение
ТАЙНСТВО ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ

Елеосвещението е тайнство, при което чрез молитвено помазване различните части на тялото на болния с осветен елей се призовава над него Божията благодат, която лекува телесни болести и душевни немощи. В Свещ. Писание не е посочено точно кога Иисус Христос е установил това тайнство. Най-вероятно е, че заповед за него е дал Иисус Христос след възкресението Си, когато е говорил на учениците Си за лекуване на болни чрез възлагане на ръце (ср.Марк 16:18).

Още през времето на апостолите вместо ръковъзлагане за изцеряване на болни се използвало помазване с елей (ср.Йаков 5:14-15).

Видимата страна на тайнството Елеосвещение са молитвите (възприемани слухово) и действията при неговото извършване. Също Евангелието, Кръстът, свещите, пшеницата, виното и елеят.

Евангелието и Кръстът символизират нашето спасение. Седемте свещи са символ на седемте дарове на Св. Дух. Пшеницата напомня на болния, че както сухите зърна могат да поникнат и да дадат плод, тъй и болният със силата Божия и по молитвите на Църквата може да оздравее или, ако го постигне смърт, да възкръсне в ново и нетленно тяло, както от пшениченото зърно израства ново растение. Елеят и виното ни спомнят за милостивия самарянин, който измил раните на нападнатия от разбойници човек, измил ги именно с елей и вино (ср.Лука 10:34).

Невидимата страна на тайнството Елеосвещение се състои в действието на Божията благодат, която лекува болните и от душевни, и от телесни немощи.