Календар

юли 2024 август 2024 септември 2024
По Вт Ср Че Пе Съ Не
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Брак
ТАЙНСТВО БРАК

Бракът е тайнство, при което младоженците в името на любовта пристъпват доброволно към бракосъчетание и обещават тържествено пред Църквата да пазят съпружеската вярност. На тях им се дава свише чрез извършителя на тайнството божествена благодат. Тя освещава техния брачен съюз, възвишава го до духовното единение на Иисус Христос с Църквата и им съдейства да постигнат трите основни цели на брака: взаимно подпомагане по пътя към нравствено усъвършенствуване, благословено раждане на деца и тяхното християнско възпитание.


Бракът като съюз между мъж и жена е установен от Бога още в рая, когато той създал първата човешка двойка.
Според учението на Православната църква Бракът е тайнство. В разговор с фарисеите Иисус Христос привел думите, с които Бог установил брачния съюз в рая, и прибавил: "Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва" (Мат.19:6). Св. апостол Павел нарича брачните взаимоотношения "велика тайна" и ги сравнява с отношението между Христос и Църквата (Ефес.5:31-32).


Видимата страна на тайнството Брак включва възлагането венци върху главите на младоженците и трикратното тържествено благословение на техния брачен съюз от свещенослужителя и произнасяне на кратка молитва към Бога. Молитвата с тайноизвършителните думи е: "Господи, Боже наш, със слава и чест ги венчай". По време на тези свещенодействия Сам Бог невидимо благославя встъпващите в брак, и младоженците стават едно.


Запалените свещи, които младоженците държат в ръце, символизират духовно-благодатната светлина, която се получава по време на тайнството. Размяната на пръстените и вкусването на вино от една чаша показват, че от този момент съпрузите трябва заедно да делят радости и скърби и винаги да си помагат взаимно.


Обикалянето в средата на храма изразява тяхната духовна радост и свързаността им завинаги.
Невидимата страна на тайнството Брак е освещаването на брачния съюз с благодатта Божия, по подобие на съюза между Христос и Църквата, и съдействието, което тази благодат дава на съпрузите да изпълнят достойно своите взаимни задължения.


Бракът е единственото тайнство, което се извършва едновременно над двама души и ги прави да бъдат едно цяло.
Православната църква, като изхожда от човешките немощи и слабости позволява развод, но само при прелюбодеяние (Мат. 5:32).

За тайнството Брак в храм „Св. Николай Софийски” е необходимо:
• Предварително да се уточни и запише в храма деня и часа на св. Венчание
• Кръщелни свидетелства на младоженците и кумовете
• Удостоверение за сключен граждански брак на младоженците
• Две венчални халки
• Две ритуални свещи завързани с панделка (Възможно е да се закупят предварително в храма)
• Бутилка червено негазирано вино
• Шоколадови бонбони
• Поднос със сухо жито, стотинки и дребни бонбонки
• Една чаша тип бокал